Missie van
ClimategateShit.nl

Stop de censuur van de
Climategate.
Heeft  Climategateshit.nl
een
ANBI nummer?

Nee, wij maken geen gebruik van uw belastinggeld.

 

 

Home

Op 26-02-2017 heeft de site climategate.nl al mijn waardevolle bijdragen aan de discussie op climategate.nl gewist.

Vooralsnog wil heer Hans H.J. Labohm geen nadere verklaring geven.

Omdat mij op climategate.nl de mond wordt gesnoerd, zal ik via deze site Climategate.nl kritisch volgen.

Oproep: Schrijf  eens een mail aan de heren van de Climategate om zo een einde te magen aan de censuur.

Van: Labohm [mailto:h.labohm@freeler.nl]
Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 19:25
Aan: info@rekenk4mer.nl
Onderwerp: Re: Nieuwe inzending van contact

Tjipke Tasma,

Ja, al je reacties zijn verwijderd en je staat in de spam. De reden is overtreding van de de huisregels en fatsoensnormen.

Je bent niet welkom op dit blog.

Hans H.J. Labohm


Op 26-1-2018 om 20:12 schreef Tjipke Tasma:

Geachte heer Labohm,

Graag zie ik een nadere toelichting op het verwijderen van mijn bijdragen.

Ik spreek de heren op uw site climategate.nl altijd netjes aan, daar kan het niet aan liggen.
Misschien heeft te maken met mijn site www.rekenk4mer.nl?

De
fatsoensnormen worden niet door mij maar door uw (Lid raad van bestuur bij De Groene Rekenkamer) eigen club de Groene Rekenkamer overtreden.
Het gevolg is nu een site met blunders van de Groene Rekenkamer. U moet blij zijn dat ik over weinig tijd beschik anders zou de site al uitpuilen.
Mocht de info op mijn site www.rekenk4mer.nl onjuist zijn dan hoor ik het graag.

Het verwijderen heeft mijns inziens meer van doen met censuur.  Uiteraard ben ik kritisch en doe niet me aan het groepsdenken op uw site.

U ziet toch niet te wachten op een climategate blunder site?


Met vriendelijke groet,

 

Tjipke Tasma, www.rekenk4mer.nl


Tjipke Tasma,

Voor mij is het incident gesloten. Dat betekent dat ik daarover verder niet in discussie ga.

Hans H.J. Labohm

 

 

 

Enige overeenkomst met de Climatgate.nl berust op louter toeval.