Missie van
ClimategateShit.nl

Stop de censuur van de
Climategate.
Heeft  Climategateshit.nl
een
ANBI nummer?

Nee, wij maken geen gebruik van uw belastinggeld.

 

Contact:
info@rekenk4mer.nl

ClimategateShit.nl

Op 26-02-2017 heeft de site climategate.nl al mijn waardevolle bijdragen aan de discussie op climategate.nl gewist.

Vooralsnog wil heer Hans H.J. Labohm geen nadere verklaring geven.

Omdat mij op climategate.nl de mond wordt gesnoerd, zal ik via deze site Climategate.nl kritisch volgen.

Lees hier verder. Of kijk eens op rekenk4mer.nl.


Hoffelijkheid en vrijheid van meningsuiting

18 februari 2018.

Vandaag een kritische noot over het artikel Tim Ball wint rechtszaak tegen Canadese leider groene partij waarbij ik mij beperk tot de laatste alinea.
 

      Het is triest dat dit soort wetenschappelijke controverses door rechters dienen te worden beslist. In de wetenschap behoren dit soort zaken door – liefst hoffelijke – onderlinge discussie tussen wetenschappers te worden beslecht. Op die manier schrijdt de wetenschap voort. Maar het is verheugend dat in dit geval de rechter een verstandige beslissing heeft genomen: tégen de verspreiding van desinformatie en vóór de de vrijheid van meningsuiting

Twee opvallende zaken "hoffelijkheid" en "vrijheid van meningsuiting".

De hoffelijkheid geldt bij de heren van climategate.nl en de Groene Rekenkamer alleen voor anderen en niet voor zich zelf.

Enkele onhoffelijkheden van de Climategate.nl kliek.

  • Mann (en zijn kliek)
  • lieden als Rotmans, Minnesma
  • aanbidders van de klimaat Moloch
  • klimaatreligieuzen 
  • Over Gerrit Hiemstra: gemiddelde Oostafrikaanse regendanser

De vrijheid van meningsuiting die heilig wordt verkondigd blijkt alleen op papier te bestaan. Zodra er een kritische noot wordt geplaatst op de site volgt een blokkade.
Opheldering over de blokkade wil dictator Hans H.J. Labohm vooralsnog niet geven.

De visie van piskijker Jeroen Hetzler.

7 februari 2018.

In het artikel Van God en gas los gaat weer als vanouds feitenvrij en niet gehinderd door enige kennis los.

Heer Hetzler schrijft een artikel over gas, maar het onderwerp Groningen komt totaal niet aan de orde. Het lijkt erop dat het Parijse klimaatakkoord de oorzaak is dat de gaswinning terug moet naar 12 miljard kuub. Heeft heer Hetzler onder een steen bij de pissebedden de het advies van SodM gemist?

We pikken even de grootste onzin eruit.

      Voor een strenge winter is zeker 27 miljard kuub nodig. Bovendien is er geen garantie dat een degelijke strenge winter definitief tot het verleden behoort.
De klimaatmodellen van het KNMI bijvoorbeeld kunnen deze zekerheid evenmin bieden zodat ze per saldo niet meer zekerheid kunnen bieden dan die van de Romeinse augur (vogelwichelaar) of de middeleeuwse piskijker ondanks imponerende input en rekenwerk.

Heer Hetzler weet nog steeds niet het verschil tussen weer en klimaat. De kans op strenge winters neemt af, maar ze komen nog wel voor. Dus waarom weer zo het KNMI bashen en in een verkeerd daglicht stellen?

      Immers, de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworpen

Heer Hetzler heeft wat te diep in de pis gekeken en maakt overuren met het wichelroede lopen. Het wensdenken van een stel gefrustreerde pensionarissen bepaald niet of de AGW-hypothese is verworpen. De echte wetenschap gaat nog steeds uit van AGW-hypothese. Dus heer Hetzler is gewoon een ordinaire leugenaar.

      Dan blijft het de vraag wat onze overheid, en Wiebes persoonlijk, beweegt om toch strak en stijf vast te houden aan het Akkoord van Parijs? Is er geen ruimte meer voor het eigen gezonde verstand en de moed van Trump die doorzag dat de nieuwe kleren van de keizer niet bestaan? Zijn onze politici dan zo behekst door de milieubeweging.

Het gezonde verstand rond de Trump groupies is ver te zoeken.

      Ik denk het niet, want daar is immers het Eco Industrieel Complex met immense industriële economische belangen bij de mythe van de CAGW-hypothes

Natuurlijk komt het Eco Industrieel Complex weer eens langs met een feitenvrije scheldkanonnade over de milieubeweging en over de zakkenvullers. Heer Hetzler heeft tenslotte zijn roots in de financiële graaicultuur en gaat er vanuit dat dit gemeengoed is.

      ‘Het kan’, kraaiden Minnesma van Urgenda en Rotmans nog recentelijk.

Fatsoensnormen zijn er voor anderen maar niet voor heer Hetzler.
Het verder gekraai van heer Hetzler laten we maar schieten.

De onwelgevallige feiten over windenergie die u nooit hoort.

30 januari 2018.

Vandaag schreef Gert-Jaap van Ulzen het artikel "Wind- & zonnestroom kúnnen geen fossiele centrales vervangen".

      En dat is dan ook precies wat er sinds 2008 is gebeurd. De marktprijs voor stroom (de opbrengst voor de producenten) is gedaald van circa €8 cent per kWh naar €3 cent per kWh. De producenten van windstroom krijgen dat – tot op zekere hoogte – middels subsidies gecompenseerd. De producenten van ‘fossiele’ stroom moeten die vermindering van de opbrengst zelf dragen

Door 10% windenergie is de marktprijs voor stroom met €5 cent per kWh gedaald.
Dit levert jaarlijks een besparing op van circa
5 miljard, maar daar horen we Gert-Jaap niet over...


De diaree van hogepriester Jeroen Hetzler.

29 januari 2018

Vandaag verscheen op de site climategate.nl het artikel "Klimaatconsensus: een vorm van doodzwijgen?" van de auteur Jeroen Hetzler.

Hierbij enkele krenten uit de diaree brij:
 

      Beschouwen de media op voorhand scepsis als nepnieuws, omdat het nieuws hen, en met hen het politieke establishment, onwelgevallig is?

De site climategate.nl verwijdert onwelgevallige reacties op haar site. Daar hoor ik heer Hetzler niet over. Je reinste censuur, zoals ook gebruikelijk bij de site Groene Rekenkamer.

      Er heeft zich nu een opmerkelijk verschijnsel voorgedaan. Op 11 januari verscheen het volgende persbericht: zie hier. Het is de presentatie van een gedegen onderzoek dat leidde tot kritiek op de klimaatmodellen van het KNMI. Het opmerkelijke is dat nu, bijna 2 weken later, geen der media aandacht aan dat rapport heeft geschonken. Dit is hoogst ongebruikelijk, gezien ervaringen uit het verleden met dergelijke rapporten van o.a. ook dezelfde auteur.

Het gaat hier om de auteur Marcel Crok, die kort geleden in discussie ging met klimaatwetenschapper Bart Strengers (Planbureau voor de Leefomgeving PBL). In het gesprek kwam naar voren dat heer Crok nooit heeft gereageerd op de kritiek die het PBL leverde op zijn boek. Het PBL wacht al circa 7 jaar, maar heer Hetzler zeurt over 2 weken.


 
      Alles wijst er op dat de verliezers niet tegen hun verlies kunnen.

Kan heer Hetzler wel tegen zijn verlies? De Eerste- en Tweede Kamer hebben met een overweldigende meerderheid het verdrag van Parijs geratificeerd. En wat doet onze verliezer? Met prietpraat en geneuzel over het Eco-Industrieel Complex wil de verliezer zijn gelijk halen.

      Kritisch denken is taboe verklaard, het nieuwe Lysenkoïsme? 

Op het kritisch denken heeft heer Hetzler kennelijk patent. Een eenvoudig probleempje als het onterecht blokkeren van een Twitter account is schier onoplosbaar. Heer Hetzler is er nu al een jaar zoet mee.

      Wij kunnen Hiemstra op dit terrein aldus rangschikken onder lieden die niet boven het niveau van de gemiddelde Oostafrikaanse regendanser of de locale ziener uitkomt in Asterix en de Ziener Xienix 

Heer Hetzler slaat volledig op tilt als het over de weerman Gerrit Hiemstra en het KNMI gaat. Zelf totaal geen opleiding op het gebied van klimaatwetenschap, leest heer Hetzler graag iedereen de les. Het heeft een hoog Speld gehalte. Verder zonder enig bewijs wordt Gerrit Hiemstra als geldwolf weggezet. Heeft heer Hetzler zijn geld niet verdiend bij de graaiende bankiers? En wat is de verborgen agenda van heer Hetzler?

Een cordon sanitaire rond dit clubje van gefrustreerde ondemocratische lieden is noodzakelijk, want de onophoudelijke diaree stroom nepnieuws moet worden ingedamd bij de bron.
 

Enige overeenkomst met de Climatgate.nl berust op louter toeval.